Önümler

Silikon optika-Si heteromorf prizma

Gysga düşündiriş:

Wedge prizmasynda tekiz meýilli ýüzler bar.Lightagtylygy has galyň bölegine sowýar.Şöhläni aýratyn burça sowmak üçin aýratyn ulanylyp bilner.


Önümçilik ukyby: aýda 1000-3000 sany

Töleg: Paypal, Western Union, T / T.

Eltip bermek usuly: Ekspress, Howa gatnawy, Okean ýükleri


Üpjün edip bileris

· Bäsdeşlik bahalary

· Hil ISO: 9001-2015 kepillendirildi

· ROHS laýyk

· Gysga wagt

· Elýeterli ölçeg ululygy

· Çalt prototip

· Optörite optika önümçiligi

· Hil kepilligi

· Kepillik we satuwdan soň hyzmat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Iki aýlawly prizma bilelikde işleýär, lazer şöhlesiniň elliptik görnüşini düzetmek üçin anamorf prizmany ýygnap biler.Kebşir prizmasy lazer şöhlelerini dolandyrmak üçin amatlydyr.Iki aragatnaşygyň pf deň güýjüni ýakyn aragatnaşykda birleşdirip, 10 gradusdan pes burç gyşarmasy bilen özbaşdak öwrüp, kombinasiýadan geçýän şöhle dar konus bilen islendik tarapa gönükdirilip bilner. Infragyzyl şekillendiriş ýaly optiki ulgamlarda ulanylýar gözegçilik, telemetriýa ýa-da infragyzyl spektroskop. Elýeterli ýa-da ýöriteleşdirilen ululyk üçin gözleg üçin satuwlarymyz bilen habarlaşyň.

Tehniki talap

Söwda derejesi

Takyk dereje

Preokary takyklyk

Ölçeg aralygy

1-600mm

2-600mm

2-600mm

Ölçegli çydamlylyk

土 0.1mm

25 0.025mm

土 0.01mm

Galyňlyga çydamlylyk

土 0.1mm

25 0.025mm

土 0.01mm

Burç gyşarmasy

± 3´

± 30´´

± 10´´

Faceerüsti hil

60-40

40-20

20-10

Faceerüsti takyklyk

1.0λ

λ / 10

λ / 20

Örtük

3-5μm ORA-da 8-12μm AR, her ýüzüne <2%

Bevelling

0,1-0.5mm * 45 °

Substrat

Germaniýa


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler