Habarlar

Kompaniýa habarlary

 • Optiki aýna üçin takyk gyrasy kesmek enjamlary

  Peýdaly model optiki aýna çaýkamagyň tehniki ugruna degişlidir we optiki aýna üçin takyk enjamlaşdyryş enjamyny açýar, optiki aýnanyň burçuny çalmakda optiki aýna burçuny çalyşmak kyn mesele çözýär .. .
  Koprak oka
 • Optiki prizma gaýtadan işlemek üçin sazlanylýan ýerleşiş enjamy

  Peýdaly model optiki prizmanyň tehniki meýdanyna, hususan-da gaýtadan işleýiş platformasyny öz içine alýan optiki prizma gaýtadan işlemek üçin sazlanylýan ýerleşiş enjamyna degişlidir, gaýtadan işleýän platformanyň ýokarsy esasy sütün, esasy ýüzi bilen berkidilýär sütün ...
  Koprak oka
 • Optiki aýna gaýtadan işlemek üçin gyralary üweýji enjam ..

  tehniki meýdan Peýdaly model optiki aýnanyň tehniki meýdanyna, esasanam optiki aýnany gaýtadan işlemek üçin gyrasy üweýji enjamyna degişlidir.Fon tehnologiýasy Optiki aýna, ýagtylygyň ýaýramagynyň ugruny üýtgedip bilýän aýnadyr ...
  Koprak oka
 • Optiki aýna üçin takyk gyrasy kesiş enjamlary

  tehniki meýdan Peýdaly model optiki aýna çaýkamagyň tehniki meýdanyna, hususan-da optiki aýna üçin takyk enjamlaşdyryş enjamlaryna degişlidir.Fon tehnologiýasy lightagtylygyň ýaýramagynyň ugruny we otnositel spektral di ... üýtgedip bilýän aýna ...
  Koprak oka
 • Optiki prizma gaýtadan işlemek üçin sazlanylýan ýerleşiş enjamy

  Tehniki meýdan Peýdaly model optiki prizmanyň tehniki meýdanyna, esasanam optiki prizmany gaýtadan işlemek üçin sazlanylýan ýerleşiş enjamyna degişlidir.Fon tehnologiýasy Optiki aýna, ýagtylygyň ýaýramagynyň ugruny üýtgedip biljek aýnadyr.
  Koprak oka