Önümler

German optiki-Ge obýekti

Gysga düşündiriş:

German linzalary ýalpyldawuk germaniýadan ýasalan optiki linzalardyr.Bu linzalar berk we poslama çydamly we elementlere hemişe täsir edýän ýerlerde we gurşawda amatlydyr.


Önümçilik ukyby: aýda 1000-3000 sany

Töleg: Paypal, Western Union, T / T.

Eltip bermek usuly: Ekspress, Howa gatnawy, Okean ýükleri


Üpjün edip bileris

· Bäsdeşlik bahalary

· Hil ISO: 9001-2015 kepillendirildi

· ROHS laýyk

· Gysga wagt

· Elýeterli ölçeg ululygy

· Çalt prototip

· Optörite optika önümçiligi

· Hil kepilligi

· Kepillik we satuwdan soň hyzmat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň beýany

Ondarymgeçirijide ulanylýan germaniýiň ýekeje kristaly 2 - 20μm infragyzyl tolkun uzynlygynda az siňdirilýär we infragyzyl şöhläniň optiki elementi hökmünde ulanylyp bilner.Germaniýa kristaly bilen ýasalan ýekeje obýektiwdir.Termografiýa ýaly infragyzyllygy synlamak üçin kameranyň obýekti hökmünde ulanylýar.

Metallagtylygy, demir şöhleleri sebäpli geçmeýän ýaly görünse-de, 2 - 20μm giň infragyzyl diapazonda geçýär. 1,5μm ýa-da ondanam az tolkun uzynlygy geçmeýär, şonuň üçin infragyzyl geçirişiň täsirini hem üpjün edýär süzgüç. Silikon linzanyň refraktiw görkezijisi 4 ýa-da ondan köp bolany üçin, adaty aýnadan ýasalanda obýektiwiň egriligi haýal bolýar.

German linzasy görünýän ýagtylygy şöhlelendirip we siňdirip biler ýaly, metal şöhle bolup biler.Şol sebäpli hiç hili geçiş ýüze çykmaýar. Anti-şöhlelenme örtügi bolmadyk German linzasy, ýerüsti şöhlelenme sebäpli ýitgi çekýär we takmynan 40% geçmegine sebäp bolýar. Infragyzyl tolkun uzynlyklaryny synlamak üçin radiasiýa spektriniň täsirini göz öňünde tutmak zerurdyr temperatura boýunça.30 ℃ ýa-da ondanam köp gurşawda ulanylanda, ähli maddalardan infragyzyl şöhle (9,6μm töweregi) çykýar we bu infragyzyl spektri dogry synlap bilmez.

Aýratynlyk

1. Sferik plano-konkaw, p-konweks, konkaw-konweks we asfer linzalary bar

2. AR ýa-da DLC örtügi bilen bar

3. Dürli diametrlerde we fokus uzynlyklarynda bar

4. Bar bolan ýokary garşylykly ýarym şar linzasy

Arza

Ajaýyp aýratynlyklary sebäpli, germaniý linzalary köplenç infragyzyl ýylylygy ölçemek üçin kamera linzalarynda ulanylýar Defense Goranyş, howpsuzlyk we termiki şekillendiriş programmalary üçin amatly.

Önümiň parametri

Infragyzyl şekillendiriş gözegçiligi we infragyzyl spektroskopiki optiki ulgam üçin ulanylýar

Tehniki talap

Söwda derejesi

Takyk dereje

Preokary takyklyk

Ölçeg aralygy

1-600mm

2-600mm

2-600mm

Diametri çydamlylygy

土 0.1mm

25 0.025mm

土 0.01mm

Galyňlyga çydamlylyk

土 0.1mm

25 0.025mm

土 0.01mm

Parallelizm

± 3´

± 1´

± 30´´

Faceerüsti hil

60-40

40-20

20-10

Faceerüsti takyklyk

1.0λ

λ / 10

λ / 20

Örtük

3-5μm ORA-da 8-12μm AR, her ýüzüne <5%

Bevelling

0,1-0.5mm * 45 °

Substrat

Germaniý ýa-da beýleki optiki kristal

Diametri

Fokus uzynlygy

Radius

Merkeziň galyňlygy

Gyralaryň galyňlygy

16.5

20

60

1.8

1

20 / 25.4

25,4 mm

76,3 mm

3.1 mm

2,0 mm

20 / 25.4

50 mm

150,3 mm

4.0 mm

3,5 mm

20 / 25.4

75 mm

225,5 mm

4.0 mm

3,6 mm

20 / 25.4

100 mm

300,7 mm

1.8 mm

1,5 mm

20 / 25.4

150 mm

451.0 mm

4.0 mm

3,8 mm

20 / 25.4

200 mm

601,4 mm

4.0 mm

3,9 mm

20 / 25.4

500 mm

1501,9 mm

2.1 mm

2,0 mm

20 / 25.4

750 mm

2252,9 mm

2,0 mm

2,0 mm

20 / 25.4

1000 mm

3303,9 mm

2,0 mm

2,0 mm


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler