Biz hakda

Biz hakda

banner

Sichuan Yasi Optics Co ,.Ltd.

Yasi ýokary takyk optiki aýna komponentlerini, ýokary güýçli lazer optikasyny we dürli infragyzyl optika önümlerini öndürmek, marketing we tehniki hyzmat etmekde ýöriteleşendir advanced Öňdebaryjy tehnologiýa, ýokary hilli önümler we hünärmenler toparymyzyň gowy hyzmaty bilen müşderileri ýerine ýetirip bileris , Sink selenid, sink sulfid, kalsiý, bariý florid, germaniý, YAG kristal, ýtrium vanadat, sapfir, birleşdirilen kwars, keramika, kärhana, alýumin, molibden ekt ýaly dürli materiallardan öndürilen optiki komponentleri öndürmegiň talaplary.

“Yasi optika” gözleg we gözleg işlerinde, optiki aýna bölekleri, ýokary kuwwatly lazer optikasy we dürli infragyzyl optika ýaly fotonika önümlerini öndürmek we satmak bilen meşgullandy.20 ýyldan gowrak wagt bäri fotonika önümlerini gaýtadan işlemäge ökde, kesmek, üwemek, üwemek, polatlamak, örtmek, boýag sepmek we gurnamak boýunça doly önümçilik liniýasyna eýe bolan ökde optiki inerener topary tarapyndan döredildi.Ösen tehnologiýa, ýokary hilli önümler we hünärmenler toparymyzyň gowy hyzmaty bilen, sink selenid, sink sulfid, kalsiý, bariý florid, germaniý, YAG kristal, ýtrium vanadat ýaly dürli materiallardan öndürilen optiki komponentleri öndürmek boýunça müşderiniň talaplaryny ýerine ýetirip bileris. , sapfir, birleşdirilen kwars, keramika, kärhana, alýumin, molibden ekt we biotehnologiýa, derman, goranmak, senagat, söwda we gözleg pudaklarynda OEM.

Önümçilik kuwwatymyz gaty çeýe.Şol sebäpli iri halkara kompaniýalarynyň, şeýle hem gözleg institutynyň we dünýädäki iň öňdebaryjy uniwersitetleriň kiçi göwrümli talaplaryny ýerine ýetirip bileris.Ölçegi 1 mm-den 600 mm-e çenli bolup bilýän adaty prizma öndürýäris.Customöriteleşdirilen ululykdaky optiki penjireler, ululygy 1 mm-den 1000 mm-e çenli bolup biler.Sferik we asferiki linzalar öýde doly ýasalyp bilner.

MIL we GOST hil ülňülerine optiki komponentleri we örtükleri öndürip bilýäris we ISO 9001: 2015 kepillendirilen. Asiasi "ilki bilen hil, ygtybarlylyk" ýörelgesine eýerýär.Ylmy gözleg akademiýalary, harby senagat we kärhanalar üçin ýokary öndürijilikli we tygşytly önümleri üpjün etmek üçin tehnologiki innowasiýalara we ylmy dolandyryşa bil baglap, ýokary hilli esasda hil, ygtybarlylyk we ygtybarlylyk ugrunda ösüşe çalyşýarys. we daşary ýurtlarda.

Hil Ilki bilen, ygtybarlylyk