Biziň arzamyz

Sichuan Yasi Optics Co, .ltd

“Yasi” ýokary takyk optiki aýna komponentlerini, ýokary güýçli lazer optikasyny we dürli infragyzyl optika we ş.m. öndürmek, marketing we tehniki hyzmat etmekde ýöriteleşendir advanced Ösen tehnologiýa, ýokary hilli önümler we hünärmenler toparymyzyň gowy hyzmaty bilen müşderileri ýerine ýetirip bileris , Sink selenid, sink sulfid, kalsiý, bariý florid, germaniý, YAG kristal, ýtrium vanadat, sapfir, birleşdirilen kwars, keramika, kärhana, alýumin, molibden we ş.m. ýaly dürli materiallardan öndürilen optiki komponentleri öndürmegiň talaplary.

Iň soňky habarlar

 • 11-142022

  Optiki element - optiki penjire

  Guralyň içki we daşyny biri-birinden izolirlemek we içerki enjamlary goramak üçin guralyň içini we daşyny aýyrmak ýaly daşky gurşawy bölmek üçin optiki penjire ulanylýar.Esasy optiki element we optiki fl ...

 • Tsinghua uniwersiteti: ýerli ýerüsti görnüşdäki ýalňyşlyk we optiki elementleriň hiline baha bermek üçin täze usul
  11-012022

  Tsinghua uniwersiteti: ýerli ýerüsti görnüşdäki ýalňyşlyk we optiki elementleriň hiline baha bermek üçin täze usul

  Performanceokary öndürijilikli optiki şekillendiriş ulgamynyň ösüşi optiki dizaýn, önümçilik, gözden geçirmek, gurnamak we sazlamak ädimlerini öz içine alýar.Optiki ulgamyň dizaýny, optiki ulgamy amala aşyrmagyň ähli proses zynjyrynyň başlangyjydyr.Çydamlylyk derňewi des arasyndaky esasy köpri ...

 • Näme üçin infragyzyl termometr üçin germaniý penjiresini saýlaň
  10-222022

  Näme üçin infragyzyl termometr üçin germaniý penjiresini saýlaň

  Näme üçin infragyzyl termometr üçin germaniý penjiresini saýlamaly Umuman alanyňda, germaniý aýnasy indiki optiki ulgamy we infragyzyl detektory goramak üçin infragyzyl termiki şekillendirijiniň penjiri hökmünde ulanylýar.Şeýle-de bolsa, nemes materialynyň refraktiw görkezijisi 4 bolany üçin, göni ulanyň ...